مبتلایان به ویروس کرونا چه داروهایی نباید مصرف کنند؟